Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie

Misja biblioteki

Email Drukuj

Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności Gminy Milejów oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Misję tę Biblioteka realizuje poprzez zadania szczegółowe, takie jak:

  1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego    regionu.
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  5. Udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych.
  6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
  7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
  8. Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.