Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie

Biblioteka realizuje projekt

Email Drukuj
Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie bierze udział w projekcie realizowanym przez Fundację VCC „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu „Cyfrowe GOKi” jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat do 31.05.2021.
W ramach projektu pracownicy biblioteki zostaną przeszkoleni z zakresu:
1) Dziennikarstwo online - mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje);
2) Bezpieczne zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji.
W ramach projektu „Cyfrowe GOK-i” placówka otrzymała sprzęt o wartości 19 460,64 zł, laptopy z oprogramowaniem (Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affinity Photo+Designer, Office 365), który po zakończeniu projektu przechodzi na naszą własność.
Więcej informacji o projekcie „Cyfrowe GOK-i” znajdą Państwo na stronie https://projekty.vccsystem.eu/
 

Katalog on-line


logo_ABCXXI


logo_rodzinneczytanie