Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie

Regionalia

Email Drukuj

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru regionalnego naszej Biblioteki

Budżet Gminy Milejów:

 • Sprawozdanie z wykonania rocznego budżetu gminy za lata 2002 -2007

Roczniki czasopism:

 • Zeszyty Milejowskie 1989 – 2008
 • Merkuriusz Łęczyński 1985 - 2007
 • Dziatwa Konarskiego
 • Opowieści Mojej Szkoły
 • Ziemia Lubelska

Biografie:

 • Leśniewska J. E. : Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800 – 1944. Lublin 2004.
 • Studia z dziejów ziemian 1795 – 1944. Lublin 2005.
 • Miłość, Polityka, Walka. Listy i publicystyka Cichociemnego Jana Rostworowskiego. Pruszków 2006.
 • Luchowski S. : Wybraliśmy Bogdankę. Lublin 2006.

Geografia - Przyroda:

 • Powiat Łęczyński monografia krajoznawcza. Łęczna 2001.
 • Powiat Łęczyński monografia krajoznawcza. Wyd. 2; Łęczna 2006.
 • Skarby Naszej Przyrody Województwo Lubelskie. Lublin 2002.
 • Przewodnik Dydaktyczny po Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym. Lublin 2002.
 • Powiat Łęczyński – Przewodnik Trasy Rowerowe. Lublin 2005.
 • Powiat Łęczyński. Skarby przyrody i kultury. Łęczna 2006.
 • Ziemia Łęczyńska. Tradycja. Kultura. Przyroda. Łęczna 2007.
 • Powiat Łęczyński Rejon żółkiewski – Przewodnik turystyczny.  Łęczna 2007.
 • Powiat Łęczyński Rejon żółkiewski – Baza noclegowa.  Łęczna 2007.
 • Poleski Park Narodowy- Przewodnik. Lublin.
 • Nowak M.: Lubelszczyzna. Warszawa 1996.

Historia:

 • Głowacki L. : Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939.
 • Hitlerowskie więzienie na zamku w Lublinie 1939-1944.  Lublin 1988.
 • Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny. Lublin 1978.
 • Leśniewska J. E.: Bramy czasu. Łęczna 1999.
 • Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny. Lublin 1980.
 • Majdanek 1941-1944. Lublin 1991.
 • Michalak-Ścibior J.: Kafle piecowe w zbiorach Muzeum Regionalnego w Łęcznej (XVI-XX). Łęczna 1999.
 • Chrzanowska A.: Tradycja kultury ludowej w powiecie Łęczyńskim i regionie żółkiewskim. Łęczna 2007.

Kościół - Religia:

 • Metryki Parafii Św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1598-1795. Łęczna 2006.
 • Metryki Parafii Św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1737-1791. Łęczna 2007.

Oświata – Wychowanie – Szkolnictwo:

 • Z dziejów Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie 1905-2005. Łańcuchów 2005.
 • Chocyk H.: Pod płaszczem Pani i Matki Kijańskiej. Dzieje Szkoły w latach 1964-1969. Kijany 2006.
 • W opiekuńczych ramionach naszej Matki Płaczącej. Dzieje Szkoły w Kijanach i części Ziemi Lubelskiej. Kijany 2007.

Prace niepublikowane:

 • Kot M.: Milejów (dzieje i kultura gminy). Warszawa 2001.
 • Wójcik M.: Dzieje Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie w okresie 1905-2001. Milejów 2002.
 • Sochacki S.: Monografia Turystyczna Gminy Milejów. Milejów 2003.
 • Kot. M.: Łęczna i powiat Łęczyński bibliografia za lata 1980-2000. Warszawa 2003.
 • Wójcik J.: Dzieje Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie w latach 1904-2004. Łańcuchów 2004.

Ze zbiorów można korzystać jedynie na miejscu.