Nasza historia

Początki bibliotek na terenie gminy Milejów sięgają pierwszych lat XX-go wieku. Istniejące źródła informują o istnieniu kilku różnych bibliotek. Jedną z wartościowszych posiadali właściciele majątku Łańcuchów – Steccy. Księgozbiór liczył kilkaset tomów, głównie o tematyce naukowej, chociaż znajdowały się tam również książki z literatury pięknej. W 1944 roku księgozbiór ten został zabezpieczony przez dyrektora tajnych kompletów w okresie okupacji Natalię Nekraszową-Nowacką i Henyka Abramowicza         i przekazany do biblioteki KUL.

Dość dobra była Biblioteka Cukrowni „Milejów” powstała w latach 1916 – 1918 z funduszów cukrowni. Znaczną ilość posiadała biblioteka parafialna w Milejowie, własność księdza proboszcza Kubickiego.Ponadto stare tradycje posiadają biblioteki szkół podstawowych.

Aktualnie na terenie gminy Milejów funkcjonują cztery biblioteki publiczne – Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie i trzy filie biblioteczne w Białce, Łańcuchowie                     i Łysołajach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie została utworzona w 1949 r. w ramach zorganizowanej akcji rozbudowy Krajowej Sieci Bibliotecznej. Początkowo była to Biblioteka Gminna w Brzezinach z siedzibą w Milejowie.

W 1954 roku w miejsce gmin utworzono gromady, biblioteka zmieniła nazwę z gminnej na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Milejowie.
Kolejna reforma władz administracyjnych w 1973 roku w miejsce istniejących gromad utworzyła gminy, zmieniając ponownie nazwę biblioteki na gminną.

W 1997 r. Uchwałą Rady Gminy Milejów połączono Gminną Bibliotekę Publiczną z Gminnym Domem Kultury tworząc Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie. Był to przełomowy rok w działalności biblioteki. Biblioteka otrzymała nową siedzibę o powierzchni 100 m2 , w której mieści się do dzisiaj. Po sześciu latach funkcjonowania biblioteki w strukturach GOK udało się przekonać Radę Gminy w Milejowie do podjęcia decyzji    o rozłączeniu placówek. Od 2003 roku milejowska biblioteka znów jest samodzielną placówką.

Filia biblioteczna w Białce powstała w 1954 roku w wyniku tworzenia gromad i początkowo była samodzielną biblioteką noszącą nazwę Gromadzka Biblioteka w Białce.       W 1973 roku bibliotekę przemianowano na filię biblioteki gminnej zmieniając jednocześnie jej nazwę.
Filia biblioteczna w Łańcuchowie powstała w 1978 roku.
Filia biblioteczna w Łysołajach najmłodsza biblioteka w regionie została otwarta 8 stycznia 2008 roku.

Biblioteka przez cały okres swego istnienia prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową. W Bibliotece głównej i filiach organizowane są zajęcia dla dzieci     i osób dorosłych. Placówki przygotowują liczne konkursy, gry zabawy oraz wystawy. Dzieci uczą się obcowania z książką, przez słuchanie bajek, rysowanie ulubionych bohaterów książkowych. Przeprowadzane są lekcje biblioteczne, które mają na celu wstępne zapoznanie uczniów ze zbiorami i usługami bibliotecznymi. Dotyczy to głównie dzieci młodszych. Każdego roku bibliotekę odwiedzają maluchy z przedszkola i nauczania zintegrowanego. Wycieczki uczniów klas początkowych szkoły podstawowej mają szczególne znaczenie gdyż dzieci rozpoczynające naukę w większości nie zetknęły się jeszcze z biblioteką.

Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszą się imprezy organizowane z okazji „Dnia Pluszowego Misia”, „Nocy Bibliotek” oraz rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Od wielu lat biblioteka prowadzi akcję wypożyczania książek w przedszkolu – „Kuferek pełen książek” oraz program dla trzylatków „Mała książka – Wielki człowiek”.

W kwietniu 2011 roku zainaugurował swą działalność milejowski Dyskusyjny Klub Książki. Jest to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. W ramach programu organizowane są spotkania autorskie odwiedzili nas między innymi Marta Fox, Barbara Kosmowska, Katarzyna Enerlich, Jacek Dehnel, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Jarosław Mikołajewski, Lucyna Olejniczak, Magdalena Kordel, Alek Rogoziński      i in. Dużym zainteresowaniem wśród klubowiczek DKK cieszą się wyjazdy do muzeów oraz program ogłoszony przez prezydenta Rzeczpospolitej „Narodowe Czytanie”.

Jesteśmy biblioteką na miarę XXI w. Nasi czytelnicy od 2015 r. mają zapewniony dostęp do konta bibliotecznego on-line 24 godz. na dobę. Sprawdzają informacje o swoich wypożyczeniach i przeszukują zawartości katalogów wszystkich bibliotek powiatu jednocześnie. Zamawiają  i rezerwują książki za pomocą komputerów, smartfonów, iPhonów, iPadów lub urządzeń z systemem Android z dowolnego miejsca i o każdej porze. Otrzymują złotą kartę czytelnika – obowiązującą we wszystkich bibliotekach publicznych naszego powiatu. Takie udogodnienia zapewnia wspólna sieć, czyli skomputeryzowanie wszystkich 21 bibliotek w jednym systemie MAK+. Jest to efekt projektu Wirtualne Powiaty III.

Gminna Biblioteka Publiczna jako placówka kulturalna, edukacyjna i informacyjna pełni ważną funkcję w gminie w 2019r. obchodziła okrągły jubileusz 70 lat działalności.