Dyrektor: mgr Mariola Matyjaszczyk

Główny księgowy: mgr Renata Puławska

Bibliotekarz: Patrycja Drewniak

Bibliotekarz: mgr Jolanta Pikul

Starszy bibliotekarz: Monika Wojciechowska