„Kto czyta – żyje wielokrotnie….” 

Józef Czechowicz