W Gminnej Bibliotece Publicznej w Milejowie przez cały kwiecień odbywały się zajęcia biblioteczne poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Dzieci obejrzały film poświęcony życiu i działalności tego wybitnego naukowca, a później rozwiązywały krzyżówkę, kolorowały „Układ Słoneczny” i grały w memory.

Naszymi gośćmi były klasy Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb wraz w wychowawczyniami ze Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie.