15 maja odbył się IV Gminny Konkurs Czytelniczy „Znawcy Bajek” pod honorowym patronatem Wójta gminy Milejów.

Celem konkursu było m.in.:

• upowszechnienie wśród dzieci czytania bajek klasycznych,

• kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz nawyku słuchania ze zrozumieniem,

• rozwijanie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicem, a dzieckiem poprzez wspólne spędzanie czasu podczas czytania.

Do konkursu przystąpiły dzieci 5 i 6 letnie ze wszystkich oddziałów przedszkolnych gminy Milejów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie dla wszystkich dzieci ufundowała bajeczne książki.