2 marca filia biblioteczna w Łańcuchowie zorganizowała dwa spotkania z Panem Dawidem Kaźmierczakiem. Pan Dawid jest przede wszystkim wielkim pasjonatem i miłośnikiem przyrody od najmłodszych lat. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas I-III oraz IV- VI ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie. Pan Dawid opowiadał mnóstwo ciekawostek na temat różnych gatunków ptaków, zwierząt, owadów, węży. Mówił o roślinności, mokradłach, rzekach i torfowiskach.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie.