„Układ księgozbioru w bibliotece” był tematem spotkania z klasą II ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie. Uczniowie z wychowawczynią, Panią Iwoną Szuplewską podczas wizyty w bibliotece usłyszeli o Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i mogli zobaczyć księgi inwentarzowe księgozbioru biblioteki, których pierwszy wpis jest z roku 1977. Teraz młodzi czytelnicy doskonale wiedzą już, jakie woluminy – książki znajdują się na poszczególnych regałach w bibliotece i jak je odnajdywać.